15 nghề trả lương cao nhất nước Mỹ

Ngành y chiếm đa số với rất nhiều vị trí trả lương gần 200.000 USD mỗi năm.

Theo bảng xếp hạng Các công việc tốt nhất Mỹ năm 2019 mới được U.S. News & World Report công bố, ngành y tiếp tục áp đảo. Xếp hạng dựa trên thống kê về tốc độ tăng trưởng 10 năm, thu nhập trung bình năm, tỷ lệ tuyển dụng, triển vọng trong tương lai, mức độ căng thẳng và khả năng cân bằng công việc – cuộc sống. Nếu chỉ tính riêng tiêu chí thu nhập, ngành y cũng chiếm đa số. Rất nhiều vị trí trả lương trên 100.000 USD mỗi năm, hơn gấp đôi thu nhập thông thường của người dân nước này. Dưới đây là 15 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ.

1. Bác sĩ gây mê Lương trung bình năm: 265.990 USD Mức độ căng thẳng: Cao Cân bằng công việc – cuộc sống: Thấp

2. Bác sĩ phẫu thuật Lương trung bình năm: 251.890 USD Mức độ căng thẳng: Cao Cân bằng công việc – cuộc sống: Thấp

3. Bác sĩ chuyên các bệnh về miệng, hàm, mặt và cổ (OMFS) Lương trung bình năm: 242.740 USD Mức độ căng thẳng: Trên trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Dưới trung bình


4. Bác sĩ sản phụ khoa Lương trung bình năm: 235.240 USD Mức độ căng thẳng: Trên trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Dưới trung bình

5. Bác sĩ chỉnh nha thẩm mỹ Lương trung bình năm: 229.380 USD Mức độ căng thẳng: Dưới trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Trên trung bình

6. Bác sĩ tâm thần Lương trung bình năm: 216.090 USD Mức độ căng thẳng: Trên trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Trung bình

7. Bác sĩ điều trị Lương trung bình năm: 198.370 USD Mức độ căng thẳng: Cao Cân bằng công việc – cuộc sống: Trung bình

8. Bác sĩ phục hồi và thay răng Lương trung bình năm: 196.960 USD Mức độ căng thẳng: Trên trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Dưới trung bình

9. Bác sĩ nhi Lương trung bình năm: 187.540 USD Mức độ căng thẳng: Trên trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Trung bình

10. Nha sĩ Lương trung bình năm: 174.110 USD Mức độ căng thẳng: Trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Trên trung bình

11. Y tá gây mê Lương trung bình năm: 169.450 USD Mức độ căng thẳng: Trên trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Dưới trung bình

12. Kỹ sư dầu khí Lương trung bình năm: 154.780 USD Mức độ căng thẳng: Trên trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Dưới trung bình

13. Giám đốc công nghệ thông tin Lương trung bình năm: 149.730 USD Mức độ căng thẳng: Cao Cân bằng công việc – cuộc sống: Dưới trung bình

14. Bác sĩ chữa các bệnh về chân Lương trung bình năm: 148.470 USD Mức độ căng thẳng: Trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Trung bình

15. Giám đốc Marketing Lương trung bình năm: 145.620 USD Mức độ căng thẳng: Trên trung bình Cân bằng công việc – cuộc sống: Dưới trung bình

Hà Thu (theo CNBC)