Ba việc cần làm trước khi mua nhà

Hãy nói chuyện với ngân hàng hoặc một công ty thế chấp có uy tín để xem bạn đủ tiêu chuẩn mua một căn nhà như thế nào.

Trước khi đọc những quảng cáo bán nhà hoặc tìm xem những căn nhà nào mở cửa cho người mua vào xem, bạn nên nói chuyện với một nhà cho vay về điểm tín dụng của bạn, để bạn có thể nắm được một món thế chấp.

Một khi bạn đã hình dung tiến trình tài chính có vẻ dài hạn này, một người môi giới địa ốc có thể giúp bạn trở thành một người mua nhà với những bước kế tiếp sau đây, như việc lựa chọn giữa chúng cư hoặc nhà biệt lập, những vụ thanh tra nhà, và đại loại như vậy.

Bước 1: Tại sao tài trợ là điều then chốt để mua một căn nhà

Trừ khi bạn có đủ tiền mặt để mua một bất động sản nào đó ngay lập tức, thì những người mua nhà lần đầu trước hết sẽ cần một món vay.

Tuy nhiên, không phải nhà cho vay nào cũng chấp nhận cho bất cứ ai gõ cửa. Thay vào đó, họ sẽ cần duyệt xét tiểu sử tài chính của bạn, bao gồm điểm tín dụng, để quyết định họ sẽ sẵn sàng cho bạn vay bao nhiêu.

Những thông tin này, mặt khác, sẽ giúp bạn quyết định, bạn, với tư cách người mua tương lai nên trả trước bao nhiêu, và những căn nhà nào trên thực tế nằm trong mức giá của bạn.

Bước 2: Đủ điều kiện vay tiền hoặc được chấp thuận trước món vay

Nếu bạn vẫn ở trong giai đoạn tìm mua, mà không có kế hoạch nào để mua ngay, bạn có thể nên tìm cách để đủ điều kiện trước, điều sẽ giúp bạn một ý nghĩ về khả năng mua của bạn mà không cam kết vay một món tiền. Nhưng nếu bạn đang tích cực tìm kiếm nhà, có thể bạn nên tìm cách để được chấp thuận trước một món vay.

Một khi bạn đã sẵn sàng để trở thành một người mua nhà lần đầu, bạn có thể thu xếp một cuộc kiểm tra nhà. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Để được chấp thuận trước một món vay, bạn có thể được yêu cầu tiết lộ lợi tức của bạn, số tiền bạn có trong trương mục tiết kiệm, điểm tín dụng và tiểu sử tín dụng của bạn. Những điều sẽ giúp những nhà cho vay quyết định họ sẽ cho bạn vay bao nhiêu, và loại tiền trả trước nào bạn có thể kham nổi.

Hãy coi bước này tương tự như việc có một cuộc kiểm tra y khoa đầy đủ trước khi bạn chuẩn bị một vụ chạy marathon. Trong ý nghĩa này, nhà cho vay có thể cho bạn biết bạn có sẵn sàng để tham gia một vụ mua nhà hay không hoặc liệu bạn nên thụt lùi và trước hết thực hiện vài công việc sửa soạn.

Bước 3: Tìm hiểu xem một viên chức cho vay có thể giúp ích như thế nào

Nếu tiểu sử tài chính của bạn cho thấy những vấn đề cản trở khả năng mua nhà, viên chức cho vay của bạn có thể khuyến cáo những phương cách để giúp bạn cải thiện.

Nếu viên chức cho vay có thể cho bạn biết các chương trình cho vay nào bạn đủ điều kiện, giới hạn giá căn nhà mà bạn sẽ mua, bạn dự trù sẽ trả hằng tháng bao nhiêu, và số tiền mặt mà bạn sẽ cần có trong tay cho một khoản tiền trả trước, các phí tổn hoàn tất, và các ngân khoản dự trữ.

Một khi bạn đã sẵn sàng để trở thành một người mua nhà lần đầu, bạn có thể thu xếp một cuộc kiểm tra nhà (bằng cách thuê mướn một chuyên viên kiểm tra nhà), dự trù một cuộc đi qua nhà lần chót và sẵn sàng cho ngày dọn vào với tư cách một chủ nhà.

(N.N.)