Bài toán tiểu học của Mỹ ‘5 x 3’ gây tranh cãi

Học sinh giải thích 5 x 3 là 5 + 5 + 5 nhưng giáo viên thay bằng ‘3 + 3 + 3 + 3 + 3’.

Một bài toán tiểu học của Mỹ đã đưa ra yêu cầu học sinh diễn giải phép tính “5 x 3” bằng một phép tính khác có kết quả tương tự bằng 15 và sử dụng những con số trùng lặp. Học sinh này đã diễn giải “5 x 3″= “5 + 5 + 5”. Tuy nhiên giáo viên đã gạch đáp án này và viết đáp án khác là “3 + 3 + 3 + 3 + 3”.

Học sinh giải thích 5 x 3 = 5 + 5 + 5 nhưng bị trừ điểm, vì sao vậy?

Đáp án này lập tức khiến các bậc phụ huynh ở Mỹ tranh cãi dữ dội và thắc mắc tại sao phép tính “5+5+5” lại không được công nhận?

Nancy (st)