Canada mở lại chương trình bảo lãnh ông bà- cha mẹ vào đầu năm 2018

Theo thông tin từ Bộ di trú và quốc tịch Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC) cho biết, Bộ trưởng Bộ di trú và quốc tịch Canada, Ahmed Hussen, đã thông báo việc Canada chính thức mở lại chương trình bảo lãnh ông bà/cha mẹ vào ngày 02 tháng 1 năm 2018.

Cũng như năm 2017, những người có nhu cầu bảo lãnh ông bà/cha mẹ sang định cư Canada sẽ phải điền một mẫu đăng ký đơn giản trên mạng, được gọi là “interest to Sponsor” form.

Với mẫu đăng ký trên mạng này thì chưa đòi hỏi bất kỳ giấy tờ nào từ người bảo lãnh hay người được bảo lãnh, mà Bộ di trú và quốc tịch Canada chỉ đặt những câu hỏi đơn giản như là một “lá phiếu” để từ đó Bộ di trú và quốc tịch Canada sẽ “bốc thăm” ngẫu nhiên các lá phiếu này với số lượng có hạn và sẽ gửi thư mời những người may mắn được chọn để nộp hồ sơ bảo lãnh.

Theo đó, mẫu đăng ký này sẽ được chính thức đưa ra bắt đầu vào ngày 2 tháng 1 năm 2018, những người có nhu cầu muốn bảo lãnh ông bà/cha mẹ sẽ có thời gian đến trưa ngày 1 tháng 2 năm 2018 để điền mẫu đăng ký này. (Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về mẫu đăng ký này ngay khi nó có hiệu lực)

Theo thông tin từ Bộ di trú và quốc tịch Canada, nhằm tăng thêm hiệu quả của việc bốc thăm để có thể có được số lượng tối đa số người được bảo lãnh ông bà/cha mẹ, cũng như để chắc chắn rằng những người được mời nộp hồ sơ có đủ điều kiện theo yêu cầu của Bộ di trú và quốc tịch Canada, mẫu đăng ký trên mạng (online) tại website của IRCC trong năm 2018 sẽ có thêm những câu hỏi khác so với năm 2017.

Trong năm 2017, Bộ di trú và quốc tịch Canada bắt đầu áp dụng hình thức “bốc thăm may mắn” cho chương trình bảo lãnh ông bà/cha mẹ, sau khi việc bốc thăm kết thúc với số lượng 10,000 người được mời nộp hồ sơ trong đợt 1 nhưng chỉ có hơn 60% số người được mời nộp hồ sơ, chính vì vậy mà Bộ di trú và quốc tịch Canada đã phải tiếp tục gửi thư (email) mời nộp hồ sơ lần 2.

Theo điều kiện của năm 2017, những người muốn nộp hồ sơ bảo lãnh ông bà/cha mẹ phải hội đủ các điều kiện như phải có khai thuế trong 3 năm gần nhất và để bảo lãnh 2 người phải có thu nhập tối thiếu (tổng thu nhập cả gia đình) theo bảng dưới đây:

Lưu ý: Số người trong gia đình bao gồm tổng số người trong gia đình những người bảo lãnh (vợ; chồng; con cái; và người được bảo lãnh trước đó còn hiệu lực bảo lãnh, ví dụ: bảo lãnh vợ/chồng cũ) và số người được bảo lãnh.

Theo: tincanada.net