Chàng rể mới trổ tài chặt gà trước sự ‘giám sát’ của nhà vợ

Thế này thì áp lực còn hơn cả các kỳ thi hay trận đấu chứ chẳng đùa.

Bác Ba Phi (st)