Chính quyền Trump hạn chế quyền tự động có quốc tịch đối với người Mỹ ở ngoại quốc

 Cho dù cha mẹ là công dân Mỹ phục vụ cho chính phủ, quân nhân Hoa Kỳ nhưng sống ở ngoài nước, con cái sẽ không còn tự động được có quốc tịch Mỹ.

Với chính sách mới do Cơ Quan Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) loan báo chiều Thứ Tư, 28 Tháng Tám, chính quyền của Tổng Thống Donald Trump có vẻ như đang tạo thêm những khó khăn cho việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Đối tượng áp dụng trong quy định mới này là con của một số viên chức chính phủ Mỹ, quân nhân Mỹ làm việc ở nước ngoài hoặc không sống ở Mỹ trong một khoảng thời gian quy định.

CNN dẫn lời phát ngôn viên của USCIS nói: “Với chính sách mới này, nghĩa là chúng tôi sẽ không xem những đứa trẻ sống ở nước ngoài với cha mẹ được cư trú ở Hoa Kỳ ngay cả khi những cha mẹ đó là nhân viên chính phủ Hoa Kỳ hoặc quân nhân Hoa Kỳ đóng quân ngoài nước. Những đứa trẻ này sẽ không còn được tự động có quyền công dân.”

Đặc biệt, USCIS nhấn mạnh, chính sách mới này còn ảnh hưởng đến những đứa trẻ là con của thường trú nhân Hoa Kỳ, được sinh ra trước khi cha mẹ của chúng trở thành công dân Mỹ.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài nói về chính sách mới này: “Chúng tôi sẽ làm việc thật sát với các đồng nghiệp về sự thay đổi chính sách mới này và chúng tôi hiểu rằng nó sẽ không gây ảnh hưởng lớn.”

Một quan chức khác của Bộ Quốc Phòng cho CNN biết, ước tính khoảng 100 người mỗi năm. Theo người này, đó là một con số tương đối nhỏ.

Theo CNN, theo quy định mới này có vẻ như ảnh hưởng chủ yếu đến con của các công dân Hoa Kỳ đang phục vụ trong quân đội nhưng không sống ở Mỹ trong một thời gian nhất định.

Quy định mới này không ảnh hưởng đến những ai sinh ra ở Hoa Kỳ.

Trước đây, con của những người này, cho dù sống trong hay ngoài nước Mỹ đều mặc định được xem là có quốc tịch Hoa Kỳ. Ông Cristobal Ramon, nhà phân tích chính sách cao cấp tại Bipartisan Policy Center, cho biết với sự thay đổi này, cách duy nhất để những đứa trẻ có được quyền công dân là cha mẹ nộp đơn cho chúng.

Chính sách mới này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump nói ông “rất nghiêm túc” trong việc xem xét chấm dứt quyền trở thành công dân của Mỹ nếu được sanh ở Mỹ.

Từ trước đến nay, theo luật, có một số cách để được có quốc tịch Hoa Kỳ, bao gồm cả được sinh ra ở Mỹ. Trẻ em sinh ra ở nước ngoài có thể có quyền công dân bằng cách “ghép chung” với cha mẹ ngay lúc họ được sinh ra hoặc trước 18 tuổi.

Chính sách mới này có hiệu lực vào ngày 29 Tháng Mười, 2019. (C.Lynh)