Chó giả chết khiến chủ khóc thét

Nam thanh niên gào khóc tưởng con vật đã chết nhưng không ngờ mắc phải cú lừa.

Bác Ba Phi (st)