Cụ ông 87 tuổi chăm vợ 83 tuổi nhiễm nCoV

Hai vợ chồng đều nhiễm nCoV, song cụ ông vẫn chăm sóc, đút cho vợ ăn, động viên vợ trong những ngày chiến đấu với bệnh.

Lê Cầm (Theo Xinhua)