Cựu binh 100 tuổi chiến thắng Covid-19 sau 58 ngày nằm viện

Lloyd Flak, một cựu quân nhân từng chiến đấu trong Thế chiến 2, nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của các y bác sĩ trong ngày xuất viện đặc biệt.

Cát Lâm – Hồng Chang