Hàng ngàn hướng đạo sinh tham gia ngày Tưởng niệm ngày Memorial Day

 

Hàng ngàn hướng đạo sinh đã tham gia đặt quốc kỳ Mỹ trên mộ của những người lính Mỹ đã khuất trong một buổi lễ trước Ngày Tưởng niệm Memorial Day.

Hơn 6.000 hướng đạo sinh đã tham gia sự kiện hôm thứ bảy tại Nghĩa trang Quốc gia Los Angeles.

Xem Video:

Mỗi một thành viên đều đặt lá cờ ngay ngắn trước ngôi mộ của những người lính Mỹ đã ngã xuống.

Các nhà tổ chức cho biết gần 90.000 lá cờ được đặt trong buổi lễ.

Ngọc Ánh/ Tin Nước Mỹ