Hướng dẫn về Thẻ Xanh Hôn nhân: Sống ở Hoa Kỳ và Đã kết hôn với Người giữ Thẻ Xanh Hoa Kỳ

Đăng ký thị thực hôn thú từ bên trong Hoa Kỳ và kết hôn với một thường trú nhân tại Hoa Kỳ? Nếu bạn là chủ thẻ xanh (thường trú tại Hoa Kỳ) kết hôn với người nước ngoài và cả hai đều đang sống ở Hoa Kỳ, bài viết này dành cho cả hai bạn! Chúng tôi sẽ đi từng bước qua quá trình lấy thẻ xanh dựa trên hôn nhân.

Thời gian ước tính: Ba năm trở lên (35-39 tháng) để có thẻ xanh

Chi phí ước tính: 1.760 đô la (chỉ phí của chính phủ)

Bước 1: Thiết lập quan hệ hôn nhân (mẫu I-130)

I-130

Đối với vợ chồng của những người mang thẻ xanh sống ở Hoa Kỳ

Thiết lập quan hệ hôn nhân (mẫu I-130)

Bước đầu tiên trong quá trình làm thẻ xanh trên cơ sở hôn nhân là nộp Mẫu I-130 (nói về kỹ thuật, “Đơn xin Người thân nhân ngoại kiều”) vào Dịch vụ Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS).

Mục đích chính của mẫu đơn này là để xác định rằng một cuộc hôn nhân hợp lệ tồn tại.

Người phối ngẫu nộp đơn I-130 được gọi là “người yêu cầu” hoặc “người bảo lãnh”. Đây là vợ / chồng của chủ thẻ xanh. Người vợ / chồng đang tìm kiếm một thẻ xanh được gọi là “người thụ hưởng”.

  • Các yếu tố quan trọng của gói hồ sơ I-130 bao gồm:

Mẫu mối quan hệ hôn nhân (I-130): 535 đô la

Mẫu thông tin bổ sung (I-130A): 0 Đô la Mỹ

Bằng chứng rằng người phối ngẫu đang bảo lãnh là thường trú nhân tại Hoa Kỳ (bản sao của thẻ xanh)

Bằng chứng về quốc tịch của người bảo lãnh (bản sao giấy khai sinh và hộ chiếu)

Bằng chứng về hôn nhân hợp pháp hợp pháp (giấy chứng nhận kết hôn ghi rõ tên của cả hai vợ chồng, nơi hôn nhân và ngày kết hôn)

Chứng minh rằng hôn nhân không phải là gian lận (ví dụ như hợp đồng cho thuê, báo cáo tài khoản ngân hàng chung, và hình ảnh với nhau)

Chứng minh rằng bất kỳ cuộc hôn nhân trước đây cho cả hai vợ chồng đã bị chấm dứt (thường là giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử cho người phối ngẫu trước đây)

Bằng chứng về sự thay đổi tên cho cả hai vợ chồng, nếu có (thường là lệnh đổi tên)

Bằng chứng về quốc tịch của người phối ngẫu hưởng lợi (bản sao giấy khai sinh và hộ chiếu)

Tổng lệ phí nộp đơn của chính phủ cho bước này là 535 đô la.

Khi gói hồ sơ I-130 của bạn đã hoàn tất, bạn sẽ gửi thư đến địa chỉ USCIS thích hợp. Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo nhận chính thức qua thư từ USCIS, thường trong vòng hai tuần. Nếu USCIS cần thêm thông tin hoặc tài liệu để xử lý hồ sơ của bạn, họ sẽ gửi cho bạn một “Yêu cầu bằng chứng” (RFE) trong vòng 2-3 tháng. Một khi USCIS có mọi thứ họ cần, họ thường sẽ đưa ra quyết định về đơn I-130 của bạn trong vòng 9-11 tháng.

Bước 2: Thời gian chờ và Đăng ký Thẻ xanh (Điều chỉnh Tình trạng)

Thời gian chờ là khác nhau tùy thuộc vào bạn

Đối với vợ chồng của những người mang thẻ xanh sống ở Hoa Kỳ

  • Thời gian chờ và Đăng ký Thẻ xanh

Nếu vợ / chồng tìm thẻ xanh ở Hoa Kỳ, bước tiếp theo là nộp Mẫu I-485 (kỹ thuật được gọi là đơn xin “Điều chỉnh Tình trạng”). Đơn I-485 được nộp cho Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), và mục đích chính của nó là xác định rằng vợ / chồng có đủ tiêu chuẩn để nhận thẻ xanh.

  • Thời gian chờ đợi

Đối với vợ hoặc chồng của chủ thẻ xanh Hoa Kỳ (thường trú nhân), bạn không thể nộp đơn I-485 cho đến khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định rằng có một thẻ xanh, có hàng chục năm khác nhau. Những ngày công bố trong tờ thông tin thị thực hàng tháng của Bộ Ngoại giao là những gì quyết định có thể nộp đơn I-485 hay không.

Thời gian chờ đợi hiện tại khoảng một năm rưỡi, nhưng có thể thay đổi theo một vài tháng tùy theo quốc gia của vợ / chồng.

Trong khi chờ thẻ xanh Mỹ trở nên có sẵn, người phối ngẫu tìm thẻ xanh phải duy trì trạng thái nhập cư hợp pháp liên tục tại Hoa Kỳ.

Điều này có nghĩa là vợ / chồng tìm kiếm thẻ xanh cần có “tình trạng không di dân” hợp lệ (ví dụ như có thị thực sinh viên hoặc thị thực lao động tạm thời) trong suốt thời gian họ chờ đợi để có thẻ xanh. Không giống vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ, những người vẫn có thể nộp đơn xin thẻ xanh ngay cả khi tình trạng nhập cư của họ hết hiệu lực, vợ hoặc chồng của chủ thẻ xanh Hoa Kỳ có thể không nộp đơn xin thẻ xanh nếu họ bị mất hiệu lực.

Khi gói đơn I-485 được nộp, USCIS sẽ xử lý nó trong vòng 8-10 tháng.

  • Hình thức và Lệ phí
  • Các yếu tố quan trọng của gói ứng dụng thẻ xanh bao gồm các biểu mẫu USCIS và lệ phí:

Mẫu đơn đăng ký thẻ xanh (I-485): $ 1,140

Biểu mẫu thông tin sinh học (G-325A): 0 Đô la Mỹ

Biểu mẫu hỗ trợ tài chính (I-864): 0 Đô la Mỹ

I-864

Sinh trắc học (dấu vân tay và ảnh): 85 đô la

  • Những mẫu đơn này là tùy chọn, trong trường hợp vợ / chồng tìm kiếm thẻ xanh muốn làm việc hoặc đi du lịch:

Mẫu đơn xin giấy phép lao động (I-765): $ 0

Mẫu giấy phép du lịch (I-131): $ 0 Tổng số phí nộp đơn của chính phủ cho bước này là 1.225 đô la. Tài liệu cho mẫu đơn I-485 Mục đích chính của mẫu đơn xin thẻ xanh (hoặc I-485) là xác định rằng vợ / chồng có đủ điều kiện để thường trú tại Hoa Kỳ. USCIS yêu cầu các tài liệu sau: Bằng chứng về sự chấp thuận I-130 (bản sao của thông báo chấp thuận I-130) Bằng chứng về quốc tịch của người nước ngoài (bản sao giấy khai sinh và hộ chiếu nước ngoài) Chứng minh rằng vợ / chồng nhập cảnh Hoa Kỳ bằng visa hợp lệ , chứng minh bằng một bản sao của thị thực trước đó và hồ sơ đi du lịch I-94 (có ở đây).

Chứng minh rằng người phối ngẫu tìm thẻ xanh đã duy trì trạng thái nhập cư hợp pháp liên tục (bản sao của tất cả I-94 cho thời gian mà vợ / chồng tìm kiếm màu xanh lá cây thẻ có mặt ở Hoa Kỳ trong khi chờ đợi thẻ xanh) Bằng chứng về khả năng hỗ trợ tài chính cho người phối ngẫu tìm thẻ xanh (bản sao của tờ khai thuế lợi tức liên bang gần nhất của người bảo trợ và chi phiếu lương) để biết thêm chi tiết, xin xem phần giải thích về “Bản khai Hộ trợ”. Các tài liệu cập nhật để chứng minh rằng hôn nhân không phải là gian lận (ví dụ như hợp đồng gần đây, báo cáo tài khoản ngân hàng gần đây và hình ảnh gần đây )

Nếu vợ / chồng tìm kiếm thẻ xanh đã từng bị bắt, chứng minh là không có sự kết tội (bản sao có chứng thực của hồ sơ tòa án). Khám sức khoẻ Trước khi gửi bưu điện, người phối ngẫu muốn xin thẻ xanh phải được khám sức khoẻ được thực hiện bởi bác sĩ được USCIS chấp thuận. Bạn có thể tìm thấy một trong các khu vực của bạn bằng cách sử dụng USCIS tìm một công cụ bác sĩ. Những cuộc khám sức khoẻ thường tốn $ 200-300.

Một khi kỳ thi đã hoàn tất, bác sĩ sẽ cung cấp cho bạn một phong bì niêm phong có chứa kết quả kỳ thi và hồ sơ chủng ngừa (Mẫu I-693) mà bạn đưa vào trong hồ sơ. Gửi Gói Gói Gói ứng dụng thẻ xanh của bạn phải bao gồm tất cả các biểu mẫu, phí và tài liệu ở trên. Nếu gói bao gồm bất kỳ tài liệu nào bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, bạn cũng phải bao gồm bản dịch của mỗi tài liệu, được xác nhận là chính xác bởi người dịch.

Một khi gói ứng dụng thẻ xanh của bạn đã hoàn tất, bạn sẽ gửi thư tới địa chỉ USCIS thích hợp. Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo nhận thư chính thức bằng thư từ USCIS (một cho I-485, I-765, và I-131), thường là trong vòng hai tuần. Nếu USCIS cần thêm thông tin hoặc tài liệu để xử lý gói ứng dụng thẻ xanh của bạn, họ sẽ gửi cho bạn một “Yêu cầu bằng chứng” (RFE) trong vòng 2-3 tháng.

Thẻ xanh hôn nhân giúp bạn được công nhận là một thường trú nhân hợp pháp

Xem thêm: Phần 2