Khoa học chứng minh: ɕạσ ɭưỡı giảm đến 85% ɱùɨ ħôɨ của miệng

Nhiều người Việt vẫn đánh răng đều đặn 2 lần mỗi ngày nhưng không có thói quen vệ sinh lưỡi (ɕạσ ɭưỡı). Tuy nhiên theo các nhà khoa học ɕạσ ɭưỡı sạch sẽ làm giảm đến 85% mùi, trong khi đánh răng sạch chỉ giảm 25%.

Bạn có thói quen ɕạσ ɭưỡı ko?