Lo sợ của người Việt ở Minnesota trước lệnh trục xuất của Trump

Nhiều người Việt sống hàng chục năm ở bang miền trung tây Minnesota lo sợ gia đình sẽ ly tán vì chính sách trục xuất của Tổng thống Trump.

Hội đồng thành phố Saint Paul, bang Minnesota, Mỹ tổ chức họp báo, bảo vệ người nhập cư Việt Nam và Campuchia trước chính sách trục xuất của Tổng thống Donald Trump. Nguồn: CBS.

An Hồng