Nam sinh Nghệ An giải rubik trong 13 giây ở cuộc thi Olympia

Trước phần thi Khởi động lập kỷ lục, Nguyễn Xuân Phương (THPT chuyên Đại học Vinh) đã khiến nhiều người ồ lên vì khả năng giải rubik nhanh.