Ngắm lễ hội đèn lồng lung linh sắc màu trên đất Mỹ

Lễ hội Đèn lồng mùa đông đã được tổ chức lần thứ 2 tại New York, Mỹ hôm 20/11 vừa qua, quy tụ hàng ngàn lồng đèn muôn màu sắc trên một khu vực rộng 4 héc-ta.

Ngắm lễ hội đèn lồng lung linh sắc màu trên đất Mỹ
Đèn tạo hình voi và hươu. Ảnh: THX
Ngắm lễ hội đèn lồng lung linh sắc màu trên đất Mỹ
Đèn tạo hình sinh vật biển. Ảnh: THX
Ngắm lễ hội đèn lồng lung linh sắc màu trên đất Mỹ
Đèn tạo hình các loài thú. Ảnh: THX
Ngắm lễ hội đèn lồng lung linh sắc màu trên đất Mỹ
Đèn tạo hình khủng long bạo chúa. Ảnh: THX
Ngắm lễ hội đèn lồng lung linh sắc màu trên đất Mỹ
Đèn tạo hình các loài khủng long. Ảnh: THX
Ngắm lễ hội đèn lồng lung linh sắc màu trên đất Mỹ
Ảnh: THX
Ngắm lễ hội đèn lồng lung linh sắc màu trên đất Mỹ
Đèn tạo hình rồng phượng. Ảnh: THX
Ngắm lễ hội đèn lồng lung linh sắc màu trên đất Mỹ
Đèn tạo hình các loại hoa. Ảnh: THX
Ngắm lễ hội đèn lồng lung linh sắc màu trên đất Mỹ
Cổng vào lễ hội. Ảnh: THX

Tuấn Trần