Người dân Úc cosplay khi ra đường đổ rác mùa dịch

Những người này tận dụng tìm kiếm niềm vui trong những ngày cách ly.

Người dân Úc cosplay khi ra đường đổ rác mùa dịchNgười dân Úc cosplay khi ra đường đổ rác mùa dịch - 2Người dân Úc cosplay khi ra đường đổ rác mùa dịch - 4Người dân Úc cosplay khi ra đường đổ rác mùa dịch - 6Người dân Úc cosplay khi ra đường đổ rác mùa dịch - 8Người dân Úc cosplay khi ra đường đổ rác mùa dịch - 10Người dân Úc cosplay khi ra đường đổ rác mùa dịch - 12Người dân Úc cosplay khi ra đường đổ rác mùa dịch - 14

Xuka

tổng hợp