Người đẹp mở cốp ôtô để tìm bình xăng

Tìm mãi chẳng thấy bình chứa nhiên liệu, cô gái ngậm ngùi lái xe đi.

Xuka (st)