Những ngôi nhà ma ám ở Nhật

Diễn viên trẻ Tanishi Matsubara tìm những ngôi nhà “ma ám”, có người chết cô đơn, tự tử hoặc chết oan với giá thuê rất rẻ.


Hồng Hạnh