Những thay đổi trong các hoạt động gần đây của USCIS

Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) gần đây đã thông báo một số thay đổi có thể ảnh hưởng đến hoạt động tại một số trung tâm. Vì nhiều hoạt động của USCIS được tài trợ bằng phí, nên nó không phụ thuộc vào ngân sách hàng năm của chính phủ Hoa Kỳ.Tuy nhiên, những thay đổi từ vị trí của văn phòng USCIS đến những gì họ cung cấp so với những gì đã bị huỷ bỏ. Tất cả các đương đơn nên tiếp tục theo các hướng dẫn riêng cho họ để đáp ứng với các ứng dụng của họ từ các trung tâm dịch vụ cụ thể của họ. Dưới đây là danh sách những thay đổi gần đây nhất được USCIS công bố có thể bạn nên biết.

Những thay đổi trong các hoạt động gần đây của USCIS

 • Mẫu I-693: Báo cáo kết quả kiểm tra sức khoẻ và hồ sơ tiêm chủng cần được nộp khi điều chỉnh tình trạng của bạn hoặc đăng ký thường trú thường trú đã được thay đổi.Bạn có thể tìm thấy phiên bản cập nhật tại đây .
 • H1B Visa Extensions: Tất cả các đơn xin thị thực không di dân sử dụng Mẫu I-129, và xin gia hạn sau ba năm đầu tiên phải biết rằng gánh nặng chứng minh để xác định tình trạng hội đủ điều kiện thuộc về nguyên đơn, bất kể USCIS đã chấp thuận trước kiến nghị. Điều này hàm ý thêm một mức độ giám sát.

Những thay đổi trong các hoạt động gần đây của USCIS

 • Đặc biệt, áp dụng cho thị thực L: Bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ Texas sẽ bắt đầu xử lý đơn yêu cầu cho Người lao động không nhập cư thông qua Mẫu I-129 cùng với Trung tâm Dịch vụ California. Trung tâm Dịch vụ Vermont sẽ không còn xử lý bất kỳ mẫu đơn I-129 mới nào yêu cầu phân loại không di dân.
 • Trung tâm Nộp hồ sơ Không đúng: Điều kiện bắt buộc người xin thị thực L phải quan tâm đến địa chỉ nộp đơn ghi trên Mẫu I-129. Từ ngày 12 Tháng 3 năm 2018, USCIS sẽ từ chối bất kỳ đơn nào nộp tại trung tâm dịch vụ sai.
 • Những thay đổi trong chính phủ: Tất cả các đương đơn phải xác minh thời gian và ngày làm việc của các trung tâm dịch vụ tương ứng. Trong khi những thay đổi trong hoạt động của chính phủ có thể dao động, người nộp đơn nên tham dự các cuộc phỏng vấn và các cuộc hẹn như dự kiến, trừ khi có thông báo khác.
 • E-Xác minh: USCIS có một hệ thống dựa trên internet miễn phí cho phép các doanh nghiệp xác định đủ điều kiện để nhân viên của họ làm việc tại Hoa Kỳ. Để tránh bất kỳ gian lận vô ý nào, bạn nên sử dụng dịch vụ này.Những thay đổi trong các hoạt động gần đây của USCIS
 • Các bác sĩ J-1: Chương trình Conrad 30 cho phép các bác sĩ thực hành ở Hoa Kỳ đã từ bỏ yêu cầu về cư trú của mình vẫn tiếp tục chạy như thường lệ. Sự hết hạn này ảnh hưởng đến ngày mà bác sĩ J-1 nhập vào Hoa Kỳ.
 • Nhân viên tôn giáo: USCIS cho phép các bộ trưởng không thuộc các nghề và nghề nghiệp tôn giáo di dân hoặc điều chỉnh tình trạng ở Hoa Kỳ để thực hiện công việc tôn giáo trong một vị trí được bồi thường toàn thời gian.
 • Chương trình Nhà đầu tư EB-5: USCIS đã chỉ định các trung tâm khu vực tham gia và thực hiện chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5. Liên hệ với văn phòng địa phương của bạn để xác định điều kiện để được cấp thị thực EB-5
 • Thanh toán các khoản nộp lệ phí thông qua thẻ tín dụng: Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đang tiến thêm một bước nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục nộp đơn xin hiệu quả và nhanh chóng hơn. Điều này liên quan đến việc có thể thanh toán cho phí nộp đơn gần 41 biểu mẫu dựa trên lệ phí, bao gồm Đơn I-140 về Người Lao động nước ngoài, Đơn I-90 để thay thế Thẻ Thường Trú Nhân, và Đơn Khởi kiện N-400 trong số những người khác. Những người nộp đơn nộp lệ phí nộp đơn phải sử dụng mẫu G-1450, Ủy quyền Giao dịch Thẻ tín dụng để xử lý khoản thanh toán.USCIS đề phòng khi nói đến thông tin cá nhân bị tiết lộ. Một hệ thống gọi là Pay.gov là một cổng an toàn do Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều hành sẽ phá hủy thông tin thẻ tín dụng có trong mẫu G-1450 khi thanh toán qua.thẻ tín dụng tại uscisCác thẻ tín dụng sau được chấp nhận bởi USCIS để nộp lệ phí nộp đơn:
  • Thị thực
  • Thẻ MasterCard
  • American Express và
  • Khám phá

  Trong quá khứ, thanh toán bằng thẻ tín dụng cho các mẫu nhập quốc tịch nộp tại các cơ sở Lockbox đã được chấp nhận. Việc gia hạn sử dụng thẻ tín dụng đối với tất cả các lệ phí nộp đơn làm cho việc thanh toán nhanh hơn và đảm bảo có giấy xác nhận thanh toán ở cả hai đầu. USCIS trước đây đã mở ra khả năng nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ cũng như thay thế thẻ xanh trực tuyến.