Số người Mỹ trên 65 khai phá sản cao kỷ lục

 Con số những người khai phá sản trên 65 tuổi hiện ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo một cuộc nghiên cứu mới, giữa lúc phí tổn sinh hoạt tăng nhanh hơn lợi tức, phí tổn săn sóc sức khỏe tăng và nợ nần phình lên, tỷ lệ những người Mỹ lớn tuổi khai phá sản tăng hơn gấp đôi.

Báo cáo của Viện Nghiên Cứu Quyền Lợi Nhân Viên (Employee Benefit Research Institute), một tổ chức bất vụ lợi tại Washington, nợ nần ở những người Mỹ lớn tuổi đang tăng mạnh. Trong năm 2016, nợ trung bình của những gia đình trong đó người chủ gia đình ở tuổi 75 trở lên là $36,757, tăng từ con số $30,288 vào năm 2010.

Mắc nợ nhiều và những cú điện thoại từ các cơ sở đòi nợ có thể khiến nhiều người Mỹ lớn tuổi cảm thấy bất lực.

Theo chính phủ, chi phiếu An Sinh Xã Hội hằng tháng trung bình là $1,404, và hơn 40% những người trưởng thành độc thân nhận hơn 90% lợi tức của họ từ chi phiếu đó.

Theo Phòng Kế Toán Chính Phủ, một số người từ 65 trở lên có tiền An Sinh Xã Hội bị giảm bớt vì những món vay thời sinh viên của họ gia tăng hơn 500% trong thời gian 2002 và 2015.

Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh này, đây là những gì bạn có thể làm:

Tổ chức lại ngân sách của bạn 

Theo các chuyên viên tài chánh, việc lập sơ đồ những chi phí sẽ giúp bạn nhìn ra món chi tiêu nào có thể cắt bớt để giảm bớt nợ nần. Làm như vậy cũng giúp bạn dễ thi hành đúng theo một ngân sách, và do đó tránh rơi vào tình trạng nợ nần trầm trọng hơn.

Để sẵn sàng thanh toán những phí tổn săn sóc sức khỏe sẽ tới và tìm cách tiết kiệm những phí tổn đó, hãy kiểm điểm máy tính phí tổn săn sóc sức khỏe của AARP. Đối với các thông tin đặc biệt về Medicare, hãy vào “My Medicare Matters.”

Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể làm 

Về vấn đề nợ nần, những người mắc nợ có thể tới các chủ nợ để thương lượng nhằm đi tới các điều khoản thuận lợi hơn.

Nếu bạn mắc nợ một bệnh viện, bạn có thể gọi cho bệnh viện để trình bày hoàn cảnh của bạn. Bệnh viện có thể xóa một phần món nợ.

Tương tự, nếu bạn tiên đoán sẽ có những khó khăn trong việc thanh toán tiền thế chấp của bạn, hãy liên lạc với định chế tài chánh của bạn càng sớm càng tốt.

Nếu bạn đợi cho tới khi bạn đã trễ hạn trả nợ từ 3 đến 4 tháng, bạn sẽ khó được trợ giúp hơn nhiều.

Xem xét việc thay đổi lối sống 

Để trả dứt nợ, bạn sẽ phải từ bỏ vài tiêu chuẩn sinh hoạt. Có thể bạn phải ngưng đi du lịch hoặc đi ăn tiệm.

Vài người sẽ đổi chỗ ở tới một nơi có giá sinh hoạt rẻ hơn.

Bạn cũng có thể dọn vào một cộng đồng những người nghỉ hưu, nơi có thể có đời sống xã hội tốt hơn so với sống trong một căn nhà ở vùng ngoại ô với một nhóm những người trẻ tuổi. Hoặc bạn cũng có thể dọn vào ở chung với một thân nhân hoặc bạn bè, để chia sẻ phí tổn sinh hoạt.

Một cách khác để có thêm tiền, dĩ nhiên, là làm việc bán thời gian nếu có thể được.

Mỗi năm bạn làm việc sẽ là một năm bạn không phải lấy tiền tiết kiệm trong quỹ hưu bổng ra xài. (N.N.)