Thanh niên lao xe máy xuống sông vì ‘sĩ diện’

Một mực khẳng định ‘Em về được’, vài giây sau người đàn ông cùng xe máy đã rơi xuống nước.

Thanh niên lao xe máy xuống sông vì ‘sĩ diện’

Xuka (st)