Thế giới này đã thay đổi ra sao? 18 thành phố lớn nay đều đã khoác lên mình ‘chiếc áo’ mới hoa lệ

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.

Dưới đây là 17 thành phố quá khứ và hiện tại cho thấy sự phát triển vượt bậc của kiến trúc cũng như nền kinh tế.

1. Thượng Hải: 1990 và 2010

世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了?

2. Jakarta, Indonesia:1960 và2010

世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了?

3. Dubai: 1991 và 2012

世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了?

4. Hồng Kông: 1928 và 2014

世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了?

5. Paris, Pháp: 1900 và 2014

世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了?

6. Toronto, Canada: 1930 và 2013

世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了?

7. Melbourne, Úc: 1920 và 2011

世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了?

8. Kuala Lumpur, Malaysia:1992 và 2014

世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了?

9. New York, Hoa Kỳ: 1876, 1952, 1988, 2013

世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了? 世界变好了吗? 18张震撼人心的「战前VS战后」各国对比照台湾的变化...反而更糟了?

10. Fortaleza, Brazil: 1975 và 2011

11. Long Beach, Hoa Kỳ: 1953 và 2009

12. Bangkok, Thái Lan: 1988 và 2007

13. Seoul, Hàn Quốc: 1961 và 2013

14. Singapore: 1996 và 2011

15. Tokyo, Nhật Bản: 1945 và 2011

16. Thâm Quyến, Trung Quốc: 1982 và 2010

17. Athens, Hy Lạp: 1860 và 2014

Thiếu Kỳ