Thử nghiệm vaccine nCoV trên chuột

Các nhà khoa học tại Trung Quốc, Anh, Thái Lan… đang tiến hành thử nghiệm vaccine chống Covid-19 giai đoạn 1 trên động vật.

Lê Cầm (Theo SCMP)