Tôi đi siêu thị ở Mỹ giữa mùa dịch

Để hạn chế tương tác xã hội, các siêu thị tại Mỹ như Walmart giới hạn số người vào trong một thời điểm, tức là để vào được siêu thị vào giờ cao điểm, tôi phải đợi một người đi ra.

Cảnh Toàn (Từ Mỹ)

Biên tập video: Ái Duyên- Zing