Y tá Mỹ quay video cảnh tỉnh những người dân đang thờ ơ về mức độ nguy hiểm của Covid-19

Nằm phòng bệnh, một nữ y tá tại Mỹ quay lại video cảnh tỉnh những người dân đang thờ ơ về mức độ nguy hiểm của Covid-19.

Nguồn: AJ+